Haberler

8 Ocak 2014

Süreç Değişikliği

Clipboard08

ÖNEMLİ: Lucasfilm tarafından hafta başında yapılan resmi açıklama gereğince 501. Lejyon ve Asi Lejyonu gibi kostüm topluluklarına üye olanların, artık birer proje çalışanı olarak kabul edileceği kararlaştırılmıştır. Kostüm gruplarının ticari (bir ürünün tanıtıldığı, reklamı yapıldığı, veya bir kurumun maddi kazanç sağladığı) etkinliklere katılımı için öncelikle Lucasfilm’in onayı gereklidir (onayı ilgili kostüm grubu alacaktır). Uygun görüldüğü takdirde, talep edilen kostümlü karakter(ler)i canlandıran kişiler, etkinlik organizatörü için proje çalışanı olarak kabul edilecek ve bu kişilere ödeme yapılacaktır.

Genel