Tüzük

Aşağıda resmi 501. Lejyon tüzüğünün Türkçe bir çevirisi bulunmaktadır. Orijinal tüzüğün güncel haline buradan ulaşılabilir.

501. Lejyon – Uluslararası Kulüp Kuralları:

MADDE I – Kulüp Görevi
MADDE II – Üyelik
MADDE III – Organizasyonlar
MADDE IV – Makamlar
MADDE V – Seçimler
MADDE VI – Davranış Kuralları
MADDE VII – Kostümlü Aktivite Standartları
MADDE VIII – Satış ve Reklam Standartları
MADDE IX – Disiplin Hareketleri

Madde I – Kulüp Görevi:

501. Lejyon, İmparatorluk Stormtrooper Askerleri Birliği (diğer bilinen isimleri ile “501” ve “Vader’ın Yumruğu” ), çeşitli organizasyonlarda Star Wars evrenindeki stormtrooper karakterleri, diğer İmparatorluk güçleri ve geri kalan “kötü karakterlerin” kostümlerini giyerek Star Wars’un coşkusunu yaşayan ve yaşatan kişilerin oluşturduğu bir topluluktur. Gönüllü olarak çalışan lejyonerler, 501. Lejyon organizasyonunda önemli bir rol üstlenirler. Özellikle bir Star Wars kostümünü giyerek aldıkları sorumluluğu sivil hayatta da göstererek çeşitli yardım organizasyonları ile de ön plana çıkarlar.


Madde II – Üyelik:

A. 501. Birlik; eşit fırsat tanıyan ve ırk, cinsel tercih ve inanç ayrımcılığın hoş görmeyen bir hayran topluluğudur. Üyelik için; üyenin , “ Yıldız Savaşları” filmlerinden veya “Genişletilmiş Evren”den herhangi bir İmparatorluk karakterini temsil eden, eksiksiz, doğru boyutlarda, profesyonel kalitede, giyilebilecek bir kostüm sahibi ve 18 yaşından büyük olması gerekir. Üyelik ancak Birlik’e başvurulduktan sonra Garnizon Üyelik Formu’nun (İrtibatı) müstakbel üyenin coğrafik bölgesine atamasının ardından onaylanır.   18 yaş altındaki kişiler, 501. Birlik üyelik listesine alınmaz. 501,  organizasyonlarda, üyelerce davet edilmiş ve ya getirilmiş çocukların sorumluluklarını üstlenmez.

B. Katılım doğrultusunca; üyelere, geleneksel olarak “Yeni Umut”taki Storm Trooper  askeri TK-421’i takip eden 4 haneli, kimlik numarası tahsis edilir. Numaranın başındaki, iki karakterli harf kodlarıysa; üyenin kostüm tipini belirtir. Harf kodları ve belirtikleri kostümler aşağıda listelenmiştir. Birden fazla kostüm sahibi üyeler ise yine tek bir kimlik koduna atanır, uygulanabilir olmak kaydıyla. Kimlik numaraları Lejyon Üyelik Subayları’nca saklanır ve üyelere kalıcı olarak atanır. Üyeler, üyeliklerini dondurdukları takdirde; numaraları üyelikleri aktif hale getirene dek numarası muhafaza edilir.

C. Aktif ve İnaktif Üyelik Tanımları:
501’inci Birliğin aktif bir üyesi; aşağıdaki gerekli koşulları karşılayan olarak tanımlanır;
 1. 501’in gerekli koşullarını karşılamak (Uygun bir kostüm, 18 yaşından büyük olma v.s.)
 2. 501’inci Lejyon veritabanında kayıtlı, onaylı bir üyelik.
 3. Üyelik veritabanında kişisel ve iletişim bilgisi bulundurma (Yerel Garnizon CO’larında ya da başka tayin edilmiş Garnizon Üyelik Temsilcilikleri yoluyla).
 4. Aktif üyelik için minimum etkinlik seviyesi gerekliliklerini karşılama.

501’inci birliğin inaktif üyesi şöyle tanımlanır;

 1. Etkin üyelik için gereken etkinlik seviyesini karşılamayan.
 2. Veritabanında iletişim bilgisi bulundurmayan.
 3. Üyeliğinin dondurulmasını rica etmiş kişiler.
 4. Garnizon CO’su ya da Lejyon konseyinin disiplin yargısı sonucu üyeliği dondurulmuş kişiler. Ayrıca Garnizon hükümleri 501 Konseyi’ne sevk edilebilir. Bakınız Makale IX-Disiplin dışı davranışlar.

Aktif bir üye aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Etkin üyeliğin gerektirdiği her durumda; oylama veya ankette oy kullanma.
 2. Yerel Kıta Liderleri, Garnizon Kumandanı ve Lejyon CO’su seçimlerinde oy kullanma.
 3. 501’inci Lejyon makamlarına seçilme veya atanma (Kıta liderliği dahil)
 4. Resmi 501 aktiviteleri gerçekleştirme, düzenleme.
 5. Sadece 501’inci Lejyon üyelerine sunulmuş resmi 501’inci Lejyon eşyaları (tişörtler, kartlar, rozetler v.s.) temin etme.
 6. Resimlerini resmi 501st.com’a yollama
 7. Resmi 501 aktivitelerine katılım (yardım toplama faaliyetleri, kutlamalarında bulunma, konuk eskortlukları v.s.)

Hiçbir inaktif üye:

 1. 501 seçimlerinde ve anketlerinde oy kullanamaz.
 2. 501 Makamlarına seçilmezler ve atanmaz.
 3. 501 aktiviteleri düzenleyemez.
 4. Resmi / üyelere özel 501 ürünleri alamaz.
 5. 501st.com üyelik bölümüne resimlerini gönderemez.
 6. 501’inci Lejyon veritabanında üyelik bilgileri ve kimlik numaraları üyelikle birlikte muhafaza edilir; ancak Lejyon Konseyi’nin yargı kararınca silinme durumunda, Lejyon konseyi üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla durum değiştirilir.
D. Minimum Aktivite Seviyesi gereklilikleri:

1. Garnizon CO veya belirtilmiş bir temsilcilikle (GML) etkin bağlantı sağlamak.
Etkin bağlantı ve katılım her yıl Ekim ayı boyunca düzenlenen Lejyon Sayımı’nca doğrulanır.

2. İrtibat bilgilerini ve üyelik kaydını 501’inci Lejyon veritabanında bulundurmak (Garnizon CO’su veya belirtilmiş temsilcilik (GML) yoluyla).

3. Onaylanmış 501 kostümüyle, yıllık en az bir Garnizon veya Lejyon etkinliğine katılmak.

4. Etkinlik örnekleri aşağıda belirtilmiştir ve sayılanlarla kısıtlı değildir:

a) Herhangi bir toplantıdaki 501 etkinliklerine katılım

   veya

   b) 501 yardım etkinliklerine katılım

   veya

   c) Zırh, dikiş ve prop  atölye çalışmaları gibi Lejyon ve Garnizon etkinliklerine katılım.

   veya

   d) Lejyon, garnizon, manga, karakol veya kıta yöneticilerince “resmi etkinlik” olarak belirlenmiş olaylara katılım.

Bu minimum etkinlik seviyesi gereklilikleri adilce ve olabildiğince sağduyuyla gerçekleştirilmelidir.

E. Garnizon kumandanlığı; üye, etkinlik seviyesi gerekliliklerini yerine getirmese bile, üyeliğin etkin olduğu kararını verebilir. Fakat tersi geçerli değildir; bütün etkinlik seviyesi ve üyelik gerekliliklerini yerine getiren üyelerin üyelikleri dondurulmaz; Lejyon Seviye Yargısı’nın veya LMO’nun özel kararı sonucu dışında.

Yerel birimlerce üyeliği dondurulmuş üyeler; yerel garnizonlarda hiçbir sonuç alamazlarsa, Lejyon Konseyi’ne müracaat edebilir.

F. Üyelik için uygun kostümler ve kostümle ilgili harf kodları, 501 Kostüm Referans Kütüphanesi (CRL)’nde bulunur; 501 ana sitesinde ve Lejyon Üyelik Subayları (LMO) aracılığıyla ulaşılabilir. Eğer adayın kostümü liste dâhilinde değilse, durum soruşturma amacıyla LMO’lara; bir kararda bulunmaları için veya üyenin klüp listesine alınması için Konsey’e başvurması için devredilir.

G. 501’inci Lejyon; üyelikleri, üyenin bulunduğu ülkenin adli sisteminin öngördüğü sabıka durumuna göre herhangi bir zamanda reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir. Temyiz gibi durumlar, 501’inci Lejyon Konseyi’nce göz önüne alınır.


Madde III – Organizasyonlar:

A. 501.Lejyon; Garnizon, Outpost ve Squad’dan oluşan dünya bazında örgütlenmiş bir yardım organizasyonudur. Legion Commander, Legion Executive Officer ve ekstra yöneticilerden oluşan Lejyon Yönetim bölümü kulübü koordine eder. Lejyon, yapacağı aktivitelerin öncelikle yerel olmak zorunda olduğunu bilmelidir. Bu yüzden Lejyon, bölgenin yerel kişilerinin takım çalışması ve bağlılığı ile oluşur. Bütün Garnizon, Squad ve Outpost’ların birlikte uyum içerisinde çalışmasını Captain of the Guard sağlar.

B. Garnizon:

Lejyon’un en büyük bölümünü Garnizonlar oluşturur. Garnizonun oluşabilmesi için en az 25 üyenin bulunması ve 1 kişinin de Garnizon Komutanı olması gerekmektedir. Garnizon Komutanı her Şubat ayında Garnizon üyeleri tarafından seçilir. Yeni Garnizonun üyelik formasyonu ise iki türlüdür, Outpost olarak görev yapan bir lejyon, 25 kişiyi doldurduğu zaman Garnizon olabilir. Ya da aktif olmayan ve daha fazla aktif olmak isteyen bir Garnizon da başka bir garnizon ile güçlerini birleştirebilir. İkinci durumda yeni bir Garnizon oluşturulur.

Üye alımı genellikle coğrafi bölümlerin uygunluğu ve üyenin birincil adresi ele alınarak gerçekleştirilir. Eğer bir üye, istediği zaman kendisine yer olarak daha yakın bir garnizona geçmek isterse, Garnizon Komutanı’nın araya girmesi ile bu isteğini gerçekleştirebilir veya aynı pozisyonunda kalabilir.

Garnizona katılmak isteyen bir kişi öncelikle Garnizon Katılım Formu’nu doldurmalı, yeni bir Garnizon ismi, logosu, üstünde çalıştıkları website ve forumu ve neden Garnizon olmak istediklerini ve projelerini yazmaları gerekmektedir. Bu formda ayrıca CO, XO, PR Officer, Garnizon Web Liasion ve Garnizon Membership Liaison’ın bulunduğu bir yönetim kurulu da oluşturmaları gerektiği yazmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda 501st websitesindeki üye bilgilerinin güncelliğini korumasından da sorumludur.

Başvuru formu Legion Council’e yollanmalı, ve en az üç Legion Council üyesinden oy almalıdır. Legion Council, bu formu kabul ederse, garnizon 1 yıllık bir deneme sürecine girer, bu süreç içerisinde garnizonun yeterli çalışıp çalışmadığı gözlenir. 1 yıllık deneme sürecinden sonra Legion Council, garnizonun resmi hale gelmesi için bir oylama sürecine daha girer. Eğer daha önce varolan bir garnizondan, yeni bir garnizon oluşturulacaksa Garnizon Komutanı olarak, o anki kişi görevli olur. Ayrıca GC bölgesindeki gerekli olan her tür kuralı ve uygulamayı yapmakta özgürdür.

Garnizonlarda üye sayısı düşerse ve garnizon için yetersiz kalırsa (25’in altına düşerlerse), kaybettikleri üye sayısını geri kazanmak ve 25’e tamamlamak için 1 yıllık deneme süresi verilir. Bu süre içerisinde 25’i tekrar tamamlayabilirlerse, Garnizon olarak 501.Lejyon’da devam edebilirler. 25’in altında kalmaya devam ederlerse Garnizon bölüğü ünvanını kaybedip Outpost’a düşerler.

Garrison CO Görevleri:

* Bütün 501.Lejyon organizasyon ve aktivitelerini coğrafi konuma uygun ve garnizon katılımının maksimum olacağı şekilde düzenlemek.

* Legion Council’de Garnizon üyelerini ve ülkesini uygun bir biçimde temsil etmek, oylamalara ve uygulamalara ülkesi adına katılmak.

* Katılamadığı toplantılar için Legion Council’da kendisi ve ülkesi adına bir temsilci seçmek.

* Garnizonun yönetim kuruluna başkanlık ederek garnizonun websitesi, logosu, kamu bilgileri ve iletişim gibi bilgileri organize etmek.

* Garnizonun ikincil komutanı olarak XO atamak.

* Garnizon içi çıkan tartışmalara objektif olarak çözüm bulmak.

* Garnizondaki üyeleri ile yakın temas halinde bulunmak.

* Görevlerini profesyonel olarak ve layığı ile yerine getirmek.

C. Squad:

Garnizonlar, Squad’lara bölünebilir. Squad’ların en az 10 üyesi bulunmak zorundadır. Garrison Commander’a bağlılardır, fakat kendi liderleri de vardır. Squad Başvuru Formu’nu eksiksiz dolduran her Garnizon, Squad’lara bölünebilir. Üye kendisine en yakın ve aktif olabileceği bir Squad’a izinsiz geçebilir. Squad Leader her yıl Şubat ayında üyelerin katılacağı bir seçim ile başa gelir. Squad Leader önce Garrison Commander ardından, Legion Council’in onayını almak zorundadır. Squad eğer 10 üyenin altına düşerse ve aktifliğini kaybederse, aktif haline dönmesi için 6 aylık bir süre tanınır. Bu süre içerisinde aktif hale gelemezse, Squad fes edilir.

D. Outpost:

501. Lejyon’un komuta alanı dışında kalan bölgelerde ve Garnizon oluşturmak için yeterli sayıların bulunmadığı yerler Outpost olarak atanabilir. Outpostlar sadece 1 kişiyle bile oluşabilir, bu kişi her Şubat ayında seçilecek Outpost Leader olur. İçinde Outpost ismi, yeri, websitesi gibi özellikleri bulunduran Outpost Başvuru Formu’nu dolduran her 501.Lejyon üyesi bir Outpost kurabilir. Başvuru formu Legion Council’de üçte bir oranında oy alırsa resmen kurulur. Outpost daha sonra 25 kişiye ulaşırsa Garnizon olmak için başvuru yapabilir.

Eğer bir Outpost yıl içinde aktif değilse, ve üye kaybediyorsa, kaybettiği üyeleri geri kazamazsa Outpost düşer, ve bölgede yeni bir Outpost için başvurular kabul edilir.

E. Detachments:

Star Wars evreninden 501.Lejyon üyelerinin sadece belirli bir grubunun aynı kostüm ya da zırh türü ile kurduğu bölüktür. (Örneğin Tie Fighter Pilots Detachment) Kurulması için aynı tipte 5 kostüm ya da zırhlı üye gerekmektedir, Detachment başkanlığını seçim ile Detachment Leader üstlenir. Detachment Başvuru Formu’nu eksiksiz dolduran her aday ve başkan, Legion Council’de üçte bir oranında oy aldığı zaman resmi hale getirilir. Detachment, Squad, Outpost ve Garrison gibi büyük bölüklere bağlı olduğu için periyodik zaman dilimlerinde bağlı bulundukları bölüklere rapor vermek zorundadır.


Madde IV – Makamlar:

A. Lejyonda iki çeşit makam bulunur: kumanda ve yönetim. Kumanda birimi organizasyonun ve asker düzeninin denetimi ve kurum poliçesinin uygulanışından soruludur. Kumanda makamları; Lejyon Kumanda Subayları’nı (LCO), Lejyon Yönetim Subayları’nı (LXO), Garnizon Komutanları’nı (CO), Garnizon Yönetim Subayları’nı (XO), Bölük Liderleri’ni (SLDR), Karakol Liderleri’ni (OL), ve Kıta Liderleri’ni (DL) bulundurur. İdari makamlar (AO); kulübün gerekli gördüğü ve Lejyon Yönetim Personeli dahilindeki Lejyon Kumandanları’nca veya Garnizon Yönetim Personeli dahilindeki Garnizon kumandanları gibi birimlerce kararlaştırdığı idari görevleri yerine getirmekle sorumludur. Ayrıca Lejyon İdari Subayları, Lejyon Konseyi’nde bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptirler. İdari makamlar, aşağıda listelenmiştir. İdari makamlar; LCO’lar tarafından atanır ve seçimler Lejyon Konseyi’nin çoğunluk oyu ile tasdik edilmek zorundadır. Aday idari makam için onaylanmadığı takdirde, LCO, konseyin uygun bulduğu bir aday bulunan dek seçim yapmakla yükümlüdür.

Lejyon Komuta ve İdari Personeli:

B. Lejyon Kumandanı (LCO) – Lejyon kumandanı; kulüp içi üst düzey karar mekanizması ve yönetici olarak çalışır. LCO; kulübün her konuda yürütülmesi için LXO ve idari makamları atar. LXO ve idari makamlarla çalışırken LCO, kulübü bir bütün olarak gösterir; konseyce gözden geçirilerek ve onaylanarak yeni kararlar getirir; konseye başkanlık eder; yeni üyelerin, yeni birimlerin kulübe katılımını sağlar; pazarlamayı gözden geçirir ve başka organizasyonlarla ortaklık kurar.

C. Lejyon Yönetim Subayı (LXO) – LXO, kulübün daha iyi yönetilmesini sağlayacak her şekilde LCO’ya hizmet eder. Bu; gerektirdiğinde kulüp yönetiminin bütün birimlerinin yetkisini almak olabilir. LXO, bütün dâhili konular hakkında doğrudan LCO’ya rapor verir ve konsey ve LCO arasında Liyezon (İrtibatı)  görevi görür.

D. “Captain of the Guard” (COG) – Lejyon içinde düzeni sağlamak için hizmet eder. COG; tüzüğe bağlı kalınmasını böylece bütün Lejyon Subayları’nın yetkilerini kötüye kullanmamasını sağlar. Ayrıca, Garnizon seviye duruşmalarına gözlemci olarak katılır, garnizon personeline izlekle (prosedür) ilgili konularda yardımcı olur ve sanığın adil bir yargılanmadan geçmesini ve biçilen cezanın adil ve diğer garnizonlarla tutarlı olmasını sağlar. COG ayrıca, duruşmanın uygun şekilde kayda geçirilmesini ve temyiz, gözden geçirme gibi durumlar için bir kaydın Lejyon seviyesi için bulundurulmasını sağlar. COG; resmi lejyon haritasını kesinlik ve tutarlılık için gözden geçirir, bütün karakolları, garnizonları ve sınır bölükleri hesaba katar; ve bölgesel çekişmelerde hakemlik yapar. COG; bütün yeni garnizon, karakol ve bölük başvurularını ve bunların gerekliliklerinin yerine getirildiğini;  söz konusu bölgenin doğru tarif edildiğini ve mevcut bölgele sınırlarını ihlal etme durumlarını denetler. Ve Lejyon seviye seçimlerini denetler (lazım görüldüğünde, garnizon seçimlerinde de); seçim öncesi seçim kampanyalarını, anketleri denetler ve düzenler; sonuçlarını onaylar.

E. Lejyon Üyelik Subayı (LMO) – üyelik başvurularını teslim almaktan ve işleme koymaktan sorumludur; böylece kimlik numaraları tespiti, tayini ve özgünlüğünün garantilenmesi onun sorumluluğudur. LMO; aynı anda işlemde olan başvuru fotoğraflarını;  önceki ve sonraki kostüm kalitesinin ve eklentilerinin, tutarlılığı, onaylanması ve tanınması için kullanır. Bu onay resmi kostüm listesine ve görsel referans rehberine dayanır. LMO,  bütün GML’lerin denetmenidir ve GML oturumlarına yöneticilik yapar. LMO (GML’ler yoluyla)  kostüm durumunu ve iletişim bilgisinin doğrulama için yıllık üye sayımını idare eder ve uygun değerlendirme ve sınıflandırma olmasını sağlar. LMO üyeliğin ilk aşamasının sorgusuna ve üyeliği ve kostüm durumunu ilgilendiren bütün konuların halledilmesine bakar. Ayrıca yeni kıtalara başvuruları gözden geçirirler, gerekliliklerin yerine getirilip ve üyenin kostümünün uygun olup, mevcut kostüm kıtalarını ihlal etmemesini sağlarlar.

F. ‘Veritabanı Droidi –  LMO’ların yardımcısıdır, doğrudan ona rapor verir, ama Kumanda tarafından pozisyona getirilirler (LMO’lar gibi). Droid, lejyon veritabanından sorumludur ve eğer ihtiyaç olursa LMO’lar tarafından başka görevlere de getirilebilirler.

G. Lejyon Ağ Yöneticisi (LWM) – lejyonun web sitesinin ve mesaj panosunun yönetiminden; siteyle ilgili gelen tepkilere göre; LWM sitenin görünümünü ve içeriğini doğru, güncel ve lejyonun imajını ve bütünlüğünün iyi bir biçimde yansıtmasından sorumludur. Üyelik forumlarıyla ilgili tepkilerden yola çıkarak, LMW fonksiyonellikten ve içerikten sorumludur. Web takımının başı olarak, LWM bütün etkinlikleri, projelerin içerik idaresini ve moderatör etkinliğini koordine eder. LMW; “PR items”(halkala ilişkiler sayfası), üyelik fotoğrafları gibi bilgileri katmak içim İdari Makam’larla beraber çalışır. LWM; ekstra yardımcı personel alma, web sitesinin gereksinimlerini karşılamada kolaylık için takım ve komite kurma hakkına sahiptir; fakat bütün atamalar, görevden almalar ve biçimlenimler uygulanmadan evvel öncelikle Konsey’e ve Kumanda’ya bildirilmelidir.

H. Satış ve etiket Subayı (MBO) – Lejyon içindeki, garnizon ya da lejyon etiketli eşyaların alışverişini izler. Garnizon ve lejyon düzeyinde bütün satış projeleri, öncelikle MBO tarafından onaylanmalıdır. MBO; telif haklarının ihlal edilmemesini ve ücretlendirmenin kar amacı gütmeme felsefesinin takibini sağlar. Ayrıca lejyona yardım toplama etkinliklerini gözlerler. Yıllık Garnizon yardım toplama sonuçları, istatistiksel amaçlar ve umumi denetleme için MBO’lara gönderilir. Ayrıca MBO; Lejyon isimlerinin ve ayırmaçlarının (logolar) ihlaline ve “sadece üyeler için satılık” politikasının ihlaline karşılık verirler.

I. Halkla İlişkiler Subayı (PRO) – lejyonun avukatı gibi görev görür; lejyonun umumi imajını ve lejyon düzeninde yürütülen bütün projelerinden ve bilgilerinden sorumludur. PRO ayrıca, bütün garnizon düzeyinde PRO’lara denetmen görevi görür; halkla ilişkiler forumunun yöneticisidir. PRO’nun öncelikli görevlerinin arasında; web sitesinde yayınlanması için takdir ve teşekkür mektuplarının derlenmesi ve gönderilmesidir. PRO; bütün lejyon yayınlarının ve video eserlerinin (kumanda elemanlarıyla idari yapımcıların nihai onayıyla) idari editörü olarak görev yapar. Eğer uygunsa; PRO lejyonun genel üyeleriyle tanınmış kişiler ve VIP arasındaki bağlantıdan sorumlu olmalıdır.

501’inci Lejyon’da sürekli kullanılan ve tanınan unvanlar

Lejyon Kumandanı – (LCO)
Lejyon İdari Subayı – (LXO)
Garrison Kumandanı – (CO)
Garrison İdari Subayı – (XO)
Squadron Lideri – (SLDR)
Outpost Lideri – (OL)
Yönetici Subaylar (AO) – Kulübün idari ihtiyacından dolayı, LCO tarafından atanırlar. Ayrıca, aynı zamanda lejyonun her yerinde birim lideri olarak hizmet ederler.
501 üyeleri için listelenmiş-standart rütbeler yukarıda belirtilmiştir.

J. Lejyon Konseyi:

LCO ve LXO’lardan oluşan, idari elemanlardan; her garnizondan iki kişinin ve karakollardan bir kişinin temsilen; lejyon politikasını ve prosedürleri ilgilendiren kararlar alan idari kurumdur. Lejyon Kumandan’ınca yönetilir.  Lejyon üyeleri tartışma görüşülmesi gereken konuları konsey temsilcileri aracılığıyla (Garnizon Kumandanları ve ikincil temsilci veya Outpost Kumandanı yoluyla), ya da temsilcilerle bir sorun varsa konsey üyeleri yoluyla iletebilir.

Politika ya da tartışma konuları, konseyde konuşulmadan 2 hafta evvel konseye çıkarılır. Bahsi geçen konularda bir oylama çağrısı, herhangi üç konsey üyesinin desteğini gerektirir. Oy çağrısı üzerine, konsey üyelerinin tayin edilmiş konsey forumlarındaki oy kullanma noktalarında oy kullanmak için 10 günleri vardır, Lejyon Captain Of The Guardtarafından  denetlenir. Konsey’in her üyesinin bir oy kullanma hakkı vardır (Outpost Kumandanları dışında; 12 kişiden az olurlarsa, oy kullanmazlar). Oy çağrısın herhangi bir konuda olabilir.

K. Tüzük üzerinde değişiklik önerisi konsey üyeleri tarafından sunulabilir (ya da konsey temsilcileri yoluyla genel üyeler tarafından). Herhangi bir oylamanın sonucu için basit bir çoğunluk yakalanması gerekir. Onaylanmış tasarılar lejyon üyelerinin genel tartışma forumuna iletilmelidir ve 7 günlük bir dönem sorular ve yorumlara açılır; sonra 10 günlük oylama sonunda basit çoğunlukla, oylama sonucunu düzenlemenin onaylanıp onaylanmadığına karar verir.


Madde V – Seçimler:

A. Legion Commander, Garrison Commander’lar, Squad Leader’lar, Outpost Leader’lar, Detachement Leader’lar ve Legion Merchandise Officer’lar kendi üyeleri tarafından seçilirler. Bu seçim yılda 1 kez olur. Ocak ayının 1’inden 15’ine kadar olan zaman diliminde adaylar belirlenir, 16’sından 31’ine kadar olan zaman diliminde adaylar kendilerini tanıtır. Şubat ayının 1’inde seçimler başlar, seçimlerde oy kullanımı telefonla ya da email ile bu iş için özel olarak gönüllü olan Captain of the Guard rütbeli üyeye söylenir. Şubat ayının 14’ünde oy verme işlemi biter ve ayın 15’inde sonuçlar açıklanır. 501. Lejyon bünyesinde statüsü “aktif” olan her üye oy verebilir. Statüsü “pasif” olan üyeler, kendilerini “aktif” hale getirmedikleri sürece oy kullanamazlar.

B. Legion Commander, bütün Lejyon tarafından seçilir. Garrison Commander, Squad Leader, Outpost Leader ve Detachment Leader’lar oyları toplar ve ilgili kişiye iletir. Eğer seçim yapan üyelerden biri, seçim sırasında uygunsuz bir davranış ya da adil olmayan bir seçim olduğunu düşünürse Administrative Officer’lara şikayette bulunabilir.

C. Bir organizasyon sırasında Commanding Officer, görevine devam edemeyeceğini duyurursa iki hafta içinde yeni bir seçim yapılır. Onun görevini geçici bir süre XO alır. Yeni XO ve CO seçiminden sonra Captain of the Guard seçim sonuçlarını duyurur. Eğer görevini yerine getiremeyen LCO yada LXO ise Legion Council kendi arasında oylama yaparak LCO yada LXO atar.


Madde VI – Davranış Kuralları:

501’inci lejyon; kostümlerinin “Star Wars” filmlerindeki karakterleri temsil ettiğinin farkındadır ve kostüm kuşananlar bu karakterleri halk arasındayken ve etkinliklerdeyken ustaca ve zevke hitap edecek biçimde gösterme sorumluluğu alırlar. Bu nedenlerden dolayı; bütün üyelerin yansıttıkları imaja, dost kulüp üyelerine ya da 501 organizasyonlarında kostüm içindeyken topluma karşı saygısız davranışlarda bulunuşu men edilmiştir.

Kaba-argo kelime kullanımı, müstehcen hareketler ve alkol ve tütün tüketimi kostümle halk (özellikle çocuklar varken) içindeyken kulübün imajını zedeleyeceğinden dolayı yasaktır. Herhangi bir toplantı ve kongrede yetişkin içeriği yaygın olacaksa söz konusu organizasyon özel buluşma veya 501 dışı etkinlik olarak adlandırılabilir ya da içerik revize edilebilir.

Tehdit edici veya saldırgan bir tutumda bulunmak, cinsel şiddet, hırsızlık ve bütün yasadışı durumlar kabul edilemez ve men edilmiştir. Bu uygulama kostüm içindeki üye ya da değil, kutlamalarda ya da değil her durumda geçerlidir.

Kısacası; kaba davranış tasvip edilme; tehdit edici üslup tamamen men edilmiştir. Bu tür durumlarda bulunan üyeler disiplin cezasına çarptırılabilir, hatta 501’inci Lejyon’dan atılabilir.

Tüzük; özgürlüğü sınırlamak amacıyla değildir; ama düzeltilmesi gereken davranışlara yönelik adil bir uyarı gerekmektedir. Kostüm dışındayken dahi üyelerden dost kulüp üyelerine karşı akla yatkın davranışlar sergilemesi beklenir. Sizin özel hayatınız siz ilgilendirir.


Madde VII – Kostümlü Aktivite Standartları:

A. 501. Lejyon’a girmek için elinizde sizin ürettiğiniz ya da satın aldığınız, İmparatorluk kıyafeti, zırhı veya kostümüne ihtiyacınız vardır. Karakterlerin büyüsünü tam anlamıyla verebilmek için, kostümleri en iyi ve uygun şekilde hazırlamalısınız. Ek olarak belirtilmesi lazımdır ki, 501. Lejyon bu işi eğlence ve organize olmak için yapmaktadır. Ayrıca 501. Lejyon, hazırlanan kostümün topluma uygunluluğu konusunda da titizdir.

Aynı sebepten dolayı, farklı aktiviteler, farklı standartları getirir. Bir resmi 501. Lejyon Aktivitesi, bir ya da daha fazla 501. Lejyon’un üyesinin katılımı ile yardım ya da farklı bir amaç üzerine düzenlenebilir, bu kişiler LFL yasasına göre kendilerini 501. Lejyon temsilcisi ilan edebilirler. Bu yüzden, 501. Lejyon üyelerine kılavuzluk etmesi, aktivitenin 501. Lejyon tarafından mı organize edildiği, ya da başkalarının organize edilip katıldığı toplantı olarak anlaşılmasında büyük rol oynamaktadır.

B. RESMİ / GENEL KURAL – Kostümler orijinal, resmi film ya da lisanslı medya (oyunlar, kitaplar vs.) gibi yerlerde görünen ya da bahsi geçen İmparatorluk zırh, kostüm ya da kıyafetleridir. Kostümlerde ya da zırhlarda orijinallerinden farklı olarak sticker, boya gibi şeyler olmamalıdır. Kostümler veya zırhlar tamamlanmış bir şekilde olmalıdır. Kişi, kostümünün ya da zırhının eksiksiz olduğuna bakması için Costume Reference Library (CRL) kurulmuştur. Uygun olan kostümler, Lucasfilm tarafından bizzat davet edilen 501. Lejyon’a katılarak çeşitli organizasyonlarda görev alırlar (ünlülere eşlik etmek gibi).

C. RESMİ OLMAYAN / GENEL KURAL OLMAYAN – Kostümler orijinal, fakat resmi film ya da lisanslı medyada görünmeyen ve bahsi geçmeyen tarzda olabilir. Bu durumda olaya topluma uyumluluk girer. Eğer toplumun yadırgamayacağı bir kostüm ise (bu kostümün küçük çocuklar tarafından görüleceği de göz önünde bulundurularak böyle bir madde çıkartılmıştır) 501. Lejyon’un bizzat organize etmediği toplantılarda yer alabilirler.

NOT: Herhangi bir halka açık fakat 501. Lejyon tarafından resmi olmayan olarak kabul edilen toplantılarda da 501. Lejyon kulübü yasaları geçerlidir.


Makale VIII – Satış ve Reklam Standartları:

A. Her organizasyon, büyümek için reklama ihtiyacı olduğu bilinir. Ayrıca şu da bilinmelidir ki; 501inci Lejyon telif hakkı ve Yıldız Savaşları temalı hiçbir üründen bir kar sağlamama fikri üzerine kuruludur. Bu nedenle; 501’inci Lejyon’un reklamını yapan herhangi bir ürünün sadece lejyon üyelerine satılışı kararlaştırılmıştır. 501 ürünleri lejyon dışına satılmaz. Bütün reklam ürünleri, kulüpçe onaylanmadan, müteakip prensipleri izler. Prensiplere uymayan bütün ürünler; bütün 501’inci Lejyon üyelerine karşı yetkisiz ve yasaktır. Yetkisi olmadan lejyon ürünleri üreten veya dağıtan herhangi bir üye Lejyon CO ve XO’larınca disiplin suçuna uygun görülür, ve eğer lejyon konseyi karar verirse çıkarılmayla karşılaşabilir. Etkinliklerde yetkisizce üretilen lejyon ürünleri giyen üyelerden ürünleri çıkarmaları istenir; eğer üye isteği yerine getirmezse, söz konusu üye Lejyon CO ve XO’larca disiplin cezasına çarptırılabilir ve üyelikten çıkarılmayla yüzleşebilir.

Ayrıca Lejyon; prop, kostüm ve kostüme ilgili malzemelerin satış amacı gütmesini onaylamaz. Üretilen herhangi bir eşya, yaratıcısının özel kullanımı içindir. Üretilen eşyanın, satışı, alımı, ticareti ve değiş tokuş edilmiş ile ilgili hiçbir hüküm yoktur. Lejyon kuralları bu konularla ilgili çekişmelere müdahil değildir.

B. 501 Reklam Ürünleri ve Standart serisi

Bu standart seri 501’inci Lejyon ismini, linkini (URL) ve logosunu taşıyan her türlü eşya, baskı ya da öteberiyi içerir.

 • “501’inci Lejyon”, “Savaşan 501”, “Vader’ın yumruğu” isimlerini, kulübün linkini (URL) veya logosunu taşıyan herhangi bir eşya501’inci Lejyon’un temsili olarak kabul edilir. Bu tür ürünlerin kabulü için öncelikle ürün; lejyonda veya alt kademelerde teklifi edilen ürünlerin denetimi ve onayında sorumlu olan Satış ve Etiket Subayı’na gönderilir. Satış ve Etiket Subayı ürünün üretiminin-dağıtımının ve lejyonun üyelerinin ürünü temini için ek düzenlemeler yükleyebilir. Tartışmalı ürünlerde, son söz Lejyon Konseyi’ne aittir.
 • 501 ürünleri, bayağılıktan uzak olmalıdır.
 • 501 ürünleri, telif hakkı olan ürünlerden farklı olmalıdır (değiştirilmemiş LFLfotoğrafları ve sanat eserleri dâhil).
 • 501 ürünleri, sadece kulüp üyelerine belli bir ücrete satılabilir, bunu dışında sadece, Satış ve Etiket Subayı’nın onayladığı kulübe katkı amacıyla satış söz konusudur.
 • 501 ürünleri, halka açık yerde tanıtımı reklamı yapılmamalıdır.
 • 501 ürünleri dışarıdan hiçbir ticari kuruma bağlı olmamalıdır, LFL’ni açık izni olmadan bir teşebbüste bulunulmamalıdır.
 • 501 ürünleri kuşananını-sahibini bir üye veya 501’inci Lejyon kulübü destekçisinden başka; yanlış temsil etmemelidir. Hiçbir giysi; etkinlik düzenleyicinin tam izni olmadan,  söz konusu etkinlik için“güvenlik” ya da “personel” etiketini taşıyamaz.
 • Üyenin, kulübün, alt birimi olduğunu bildiren 501 ürünleri serbesttir ve desteklenir. Örnek olarak, 501 garnizonlarını, bölükleri ve kıtalarını göz önüne çıkaran ürünlerdir.

Madde IX – Disiplin Hareketleri:

A. 501. Lejyon’un da her kulüp gibi kendine has kuralları bulunmaktadır. Lejyon, bu kulübün eğlence ve organize olmak için yapıldığının altını çizmekle beraber, düzen ve birlik için bir takım kurallara uyulması gerektiğinin altını çizmektedir. 501. Lejyon bünyesinde çalışan komutanların üyelerine esnek, sevecen ve hoşgörü ile yaklaşması gerekmektedir.

B. Bir üye eğer kabul edilemez bir istek sunar ya da kendi Lejyonu hakkında kötü konuşursa, disiplin kuruluna sevk edilir. Bu ufak çaplı ise Garrison tarafından çözülür. Lejyon’da çalışan her Garrison’un kurallara uyması gerekmektedir, ve Garrison Commander’ın kuralları kendi üyelerine açıklamasından ve kurallara uyulmasının denetlenmesinden ve cezalandırmaların uygulanmasından sorumludur (alt bölümleri olan squad ve detachment’lar dahil). Outpost’lar da Garrison’lar gibi aynı işleyiştedir.

C. Kendi sorumluluğunu layığı ile yerine getiren herhangi bir üye, Lejyon’da başka bir üyenin sorumluluğunu da yerine getirebilir. Burada devreye Garrison Commander girer, ve bütün üyelerin katıldığı bir panel ile görev dağılımlarını açıklar. Bu görev dağılımı herkese eşit olarak yapılmak zorundadır. Bir aktivite sırasında iki farklı Garrison üyesinin fikir ayrılığına düşmesi sonucunca çıkan olayları fikir ayrılığına düşen üyelerin Garrison Commander’ları bir panel vererek ve olayı objektif bir biçimde anlatarak çözer. Eğer olay bu panel ile çözülmez ise Legion Council olaya el koyar.

Bu panel sırasında yine fikir ayrılıklarının oluşması muhtemeldir. Olay sırasında her iki Garrison Commander’ın olaya karşı soğukkanlı ve hoşgörülü davranması gerekmektedir. Toplantı karara varıldığı zaman Garrison Commander’lar kararın objektifliğini oylaması gerekmektedir.

Garrison Commander tarafından resmi bir yazı yazılıp, oylama sonucu ve olay hakkında bilgi verilmelidir. İsteyen her Lejyon üyesi bu dokümana bakabilmelidir.

Eğer bir üyenin oylama hakkında belirtmek istediği bir görüş varsa, resmi toplantıdan 30 (otuz) gün önce yazılı olarak genel kurula bildirmesi lazımdır. Captain of the Guard gerekli görürse bunu Legion Council’a bildirir ve Legion Council aldığı kararlar doğrultusunda oylama hakkında Garrison Commander ile görüşülür, soruşturma da yapılabilir.

D. Lejyon’un herhangi bir ünitesi, Outpost veya Lejyon’un kendisi de dahil olmak üzere, açık oylama talep edebilir. Outpost Leader, Detachment Leader ya da Squad Leader seçimlerinde açık oylama için bir üye, Garrison Commander oylaması için üç üyenin oyu seçim için yeterlidir. Legion Commander için ise beş üyenin oyu yeterlidir, ancak bu beş kişinin de Garrison Commander olması gerekmektedir.

Captain of the Guard, gerekli görürse seçimler sırasında “Leader” ı da eleştirebilir. Captain of the Guard, bir forum açar ve bu forum üzerinde bir haftalık görüşme ve eleştirileri konuşturur. Daha sonra bir haftalık bir oylama başlığı açarak, minimum oy sayısı gözetmeksizin bir oylama düzenler. Oyların üçte ikisi “Leader”ın gitmesi yönünde ise, “Leader” hemen görevden alınır ve yerine başka birinin atanması için çalışmalara başlanır.

Eğer açık oylama kabul edilmezse, Captain of the Guard bir haftalık aday toplama sürecini başlatır. Bir haftanın sonunda Captain of the Guard bir haftalık yeni bir başlık açarak hangi adayın “Leader” ın yerini alacağının oylaması başlar. Beraberlik durumunda yeni bir oylama için bir haftalık başlık açılır. Hiçbir adayın olmaması ya da ikinci bir beraberlik durumunda Legion Council geçici bir “Leader” atar. Bir yıllık dönem içinde hiçbir üye ikinci bir açık oylama için başvuru yapamaz, ancak hakkında soruşturma yapılan bir “Leader” ın grubu böyle bir başvuru yapabilir. Daha önceki “Leader” tarafından seçilen çalışanlar, yeni “Leader” tarafından da seçilmek zorundadırlar. Yeni gelen “Leader” isterse onları görevden alıp, yerine başkalarını atayabilir.